Ukategorisert

Toalettkapasitet i Stortingets spørretime

Det er ikke alle spørsmålene i Stortingets spørretime som er like gode eller interessante. Noen ganger må statsråder redde skudd langt utenfor mål.

Ivar Odnes, representant for Oppland Senterparti, stiller samferdselsministeren spørsmål om toalettkapasitet, i den ordinære spørretimen på Stortinget førstkommende onsdag.

Grenser for politikk, sett grenser for politikk! Hadde det ikke vært for at ordet er grisete, ville skribenten kalt spørsmålet for et ordentlig d…spørsmål.

Hele spørsmålet fra Ivar Odnes til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, hentet fra Stortinget.no:
«Sommaren 2017 var det store problem med manglande toalettkapasitet ved fleire av sjåverdigheitene langs dei nasjonale turistvegane. I til dømes Lofoten, som har hatt veksande vinterturisme, har det òg blitt eit problem at toaletta er vinterstengde. Kan statsråden gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å betre toalettkapasiteten langs dei nasjonale turistvegane?»

Mest lest

Arrangementer