Ukategorisert

Ønsker vurdering av prosessen og valgbarheten i utvalgene Stortinget oppnevner

Stortingets presidentskap ønsker at Stortinget skal be presidentskapet, i samarbeid med valgkomiteens arbeidsutvalg, sette ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner.

Det er FrP-politikere som gjennom et representantforslag, har bedt om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner.

Representantforslaget ble fremmet av Hans Andreas Limi, Mazyar Keshvari, Helge André Njåstad, Morten Wold, Morten Stordalen og Erlend Wiborg.

Forslagsstillerne viser til tidligere debatter rundt valg av medlem til Nobelkomiteen og konstaterer at det ofte oppstår debatt om valgbarhet og hvem som bør være medlem i komiteen i forbindelse med nomineringer. På denne bakgrunn finner forslagsstillerne det ønskelig at disse spørsmålene blir gjort til gjenstand for en bred utredning, uavhengig av aktuelle valg til komiteen, har FrP-politikerne skrevet som bakgrunn for forslaget.

Saken står på dagsorden i Stortinget i tirsdagens møte.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer