Ukategorisert

Færre aborter i Norge

Siden 1979 har kvinner i Norge selv bestemt om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene.

Antall aborter toppet seg mot slutten av 1980-tallet, og har siden ligget på mellom 14 000 og 16 000 aborter per år eller 13-14 per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år, melder Statistisk sentralbyrå i dokumentet Dette er kvinner og menn i Norge.

I 2016 ble det utført 14 600 svangerskapsavbrudd i Norge, tilsvarende 11 per 1 000 kvinner i fertil alder. Aborthyppigheten er høyest for kvinner i alderen 20-29 år. Mens antall avbrutte svangerskap har ligget på rundt 13-14 per 1 000 kvinner de siste 30 årene, har den de siste årene sunket til 11 per 1 000 fertile kvinner i 2016. Det er særlig kvinner under 25 år som står for nedgangen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Hva er østerriksk økonomi?Hva er østerriksk økonomi?
    Lær hva som skiller Hayek fra Mises, den østerikske skolen fra nyklassismen.
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.