Ukategorisert

Er mødre viktigere foreldre enn fedre?

Spørsmålet fra Zaineb Al-Samara, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er godt, men helseministeren Bent Høie har øvd inn et svar i debatter om eggdonasjon.

Svaret fra helseministeren har vi hørt flere ganger i løpet av vinteren i debatter om saken. Innad i Høyre er det uenigheter om eggdonasjon. Det finnes Høyre-politikere som er langt mer liberale enn det helseministeren er.

Hele spørsmålet fra Zaineb Al-Samara til helseminister Bent Høie:
«I 2018 er det, som på 1930-tallet, tillatt med sæddonasjon i Norge. Det hjelper par der mannen er infertil. I 2018 er det, i motsetning til i resten av Norden, fremdeles ikke lov med eggdonasjon. Par der kvinnen er infertil og trenger egg fra en annen kvinne, får altså ikke hjelp. Helseministeren viser i Debatten på NRK 15. februar til at mors genetiske tilknytning er så viktig at eggdonasjon ikke skal være lov, mens fars genetiske tilknytning er mindre viktig. Mener statsråden at mor er en viktigere forelder enn far?»

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer