Ukategorisert

SV-politikere vil legge ned Kringkastingsrådet

Liberaleren har i mange år ment at Kringkastingsrådet er et unødvendig råd. Nå ønsker SV-politikere nedleggelse av rådet.

Liberalister og SV, hånd i hånd? Nei, ikke helt; men det er mange gode argument for at Kringkastingsrådet skal bli nedlagt.

Det er SV-representantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson som ønsker at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om nedleggelse av Kringkastingsrådet i forbindelse med ny Kringkastingslov. SV-politikerne ber samtidig om endringer i redaktørplakaten der NRK pålegges å sikre et klageorgan uten politiske bindinger, der offentligheten har innsyn i behandlingen. Dette organet må gjenspeile dagens ordning med nasjonale, regionale og samiske hensyn.

Kringkastingsrådet er en levning fra fortiden og prinsipielt problematisk. SV-forslaget bør få tilslutning på Stortinget.

Tags:

Mest lest

Arrangementer