Ukategorisert

Når ensomhet blir et politisk spørsmål

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om at ensomhet skal inn i lov om folkehelse.

Jonas Gahr Støre hevder ensomheten har økt i Norge, en påstand som ikke får dekning på Faktisk.no.

Med klare grenser for politikk ville ikke ensomhet vært en sak for politikerne. Uttrykt på en annen måte; de som er ensomme får minimalt med drahjelp om dette blir en del av lov om folkehelse. Det er heldigvis grenser for det staten med suksess kan ordne opp i.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
4 years ago

Den 3. november 2016 kunne Dagbladet berette om Odin Adelsten Bohmann, en AP-representant i Skien kommunestyre, som ville ha kommunestyret til å lage regler om hvem folk skulle invitere i bursdagselskap. Jeg vet ikke hvordan det gikk med forslaget, men dersom det ble vedtatt går jeg utifra at kommunen nå har oppretttet flere nye skattefinansierte stillinger som har til hovedoppgave å gjennomgå innleverte lister over hvem borgerne har på sine invitasjonslister. Man går videre utifra at byråkratene nødvendigvis også må ta stilling til om borgerne overholder alminnelige anstendighetskrav til mangfold og representasjon, slik at enhver liste således må inneholde minst… Read more »

Fra arkivet