Ukategorisert

Nominasjon av kandidater er ansvar for partiene

De politiske partiene som er opptatte av likestilling bør nominere flere kvinner på listene. Å få flere kvinner i politikken trenger ikke være verre enn at partiene, medlemmene og velgere, prioriterer kvinner ved nominasjon og valg.

Debatten om kvinneandelen i folkevalgte organ dør aldri ut. Gjennom årenes løp har det blitt fremmet flere mer eller mindre gode forslag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener kvinneandelen i kommunestyrene på 30 prosent er for lavt. Nå vil hun motivere partiene i forkant av prosessen i forbindelse med valg 2019, ifølge Regjeringen.no.

Mæland vil heldigvis ikke bruke loven til økt kvotering.

Åslaug Haga, Senterpartiet, var en kommunalminister som ville bruke loven for økt kvinneandel. Grep som reduserer frihet og eiendomsretten medlemmene har i partiene.

Innsatsen for å finne bedre politikere bør være minst like viktig som kjønnsdebatten. Ja til gode kvinnelige og mannlige politikere! Hva som er en god politiker vil variere etter hvem som blir spurt, men liberalister vil ha politikere som prioriterer frihet og eiendomsrettigheter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer