Ukategorisert

Nominasjon av kandidater er ansvar for partiene

De politiske partiene som er opptatte av likestilling bør nominere flere kvinner på listene. Å få flere kvinner i politikken trenger ikke være verre enn at partiene, medlemmene og velgere, prioriterer kvinner ved nominasjon og valg.

Debatten om kvinneandelen i folkevalgte organ dør aldri ut. Gjennom årenes løp har det blitt fremmet flere mer eller mindre gode forslag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener kvinneandelen i kommunestyrene på 30 prosent er for lavt. Nå vil hun motivere partiene i forkant av prosessen i forbindelse med valg 2019, ifølge Regjeringen.no.

Mæland vil heldigvis ikke bruke loven til økt kvotering.

Åslaug Haga, Senterpartiet, var en kommunalminister som ville bruke loven for økt kvinneandel. Grep som reduserer frihet og eiendomsretten medlemmene har i partiene.

Innsatsen for å finne bedre politikere bør være minst like viktig som kjønnsdebatten. Ja til gode kvinnelige og mannlige politikere! Hva som er en god politiker vil variere etter hvem som blir spurt, men liberalister vil ha politikere som prioriterer frihet og eiendomsrettigheter.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
    Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.