Ukategorisert

Avgifter gir redusert tilbud til passasjerer

Politikere bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Flyselskapene er aktører som betaler høye avgifter til staten.

Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe, er bekymret for kortbanenettet i distrikts-Norge. I august kutter Widerøe flybevegelser i Lofoten og Vesterålen,

–Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, melder Stein Nilsen i en pressemelding fra Widerøe.

Det er Stortinget som vedtar avgiftene, og på Stortinget sitter det avgiftskåte politikere. Forståelig nok ettersom politikerne på Stortinget vil at det aller meste i Norge skal være skattefinansiert, altså finansiert med penger fra skatter og avgifter.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
    Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.