Notiser

Forslag til ny personopplysningslov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny personopplysningslov, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv