Ukategorisert

Samarbeid på tvers av grensen

Siv Henriette Jacobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har fremmet en interessant interpellasjon til kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H).

Jacobsen vil vite hva regjeringen kan bidra med for at flere grensekommuner kan få redusert sine utfordringer og utløst sitt potensial gjennom en økt adgang til praktiske samarbeidsrelasjoner over grensen. Et naturlig spørsmål til regjeringen fra Stortinget, spesielt med tanke på effektiv bruk av skattefinansierte penger.

Hele interpellasjonen, hentet fra Stortinget.no:
«Mange norske kommuner grenser direkte mot Sverige. For disse kommunene er det praktisk og naturlig å løse flere av løpende oppgaver innen helse, infrastruktur og lennsmann i samarbeid med sine naboer på den andre siden av grensen. Ofte setter riksgrensen likevel store praktiske begrensninger for et slikt samarbeid og manglende felles strukturer gjør at det blir vanskelig å løse oppgaver i fellesskap. Det er også en utfordring at de nasjonale myndigheter legger planer sine uten å ivareta behovet for samarbeid og infrastruktur over grensen.

Hva kan regjeringen bidra med for at flere grensekommuner kan få redusert sine utfordringer og utløst sitt potensial gjennom en økt adgang til praktiske samarbeidsrelasjoner over grensen, og hvordan kan vi i fellesskap med svenske myndigheter etablere strukturer for å planlegge grensekryssende infrastruktur?»

Mest lest

Arrangementer