Ukategorisert

Den politiske kampen mot tobakksprodukt fortsetter

Reguleringer avler reguleringer, og en del politikere får aldri nok når det gjelder å regulere livene til innbyggerne.

KrF, Arbeiderpartiet og SV har for lengst funnet hverandre i formynderi, noe vi har sett gang på gang når det gjelder kampen mot tobakksprodukt. Representanter fra de tre partiene har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i tobakkskadeloven med mål om å hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, og mål om å gjøre flere arenaer i samfunnet tobakksfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

Forslagsstillerne mener det er tungtveiende legitimitetsgrunner for myndighetenes rett til å bruke lover og regler for å begrense tobakksbruk. Det er Olaug V. Bollestad (KrF), Ingvild Kjerkol (Ap) og Nicholas Wilkinson (SV) som har fremmet representantforslaget om endringer i tobakkskadeloven.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
    Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
  • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
    Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.