Ukategorisert

Gjør noe med sykelønnsordningen!

Norge har verdens høyeste sykefravær, noe Faktisk.no bekrefter.

Nye tall som Faktisk.no har fått fra Eurostat, viser at det fortsatt er dekning for å si at Norge har verdens høyeste sykefravær. Det er visse usikkerhetsmomenter ved internasjonale sammenligninger av sykefraværstall. Selv etter justering for forskjeller i registreringen, blir konklusjonen at Norge har høyere sykefravær enn andre sammenlignbare land. Det melder Faktisk.no.

Det høye sykefraværet i Norge skyldes trolig en sjenerøs sykepengeordning. Med en oljedopet økonomi har verdens høyeste sykefravær vært omtrent uproblematisk i en årrekke, men etter hvert kommer sykefraværet til å gi hodeverk for politikerne.

Politikerne må bremse veksten i velferdsstatsrelaterte utgifter. Det enkleste er kutt i sykelønnsordningen.

Blir folket friskere med dårlige ordninger? Sannsynligvis ja!

Mest lest

Arrangementer