Ukategorisert

Vil selge narkotika i kontrollerte former

Det viktigste med forslaget er debatten. Debatt presser på sikt frem ny politikk i liberal retning. Er det noe Norge trenger, er det liberalisering av narkotikapolitikken.

På mange av områdene prøver politikerne å regulere markedet. Innenfor ruspolitikk er Vinmonopolet det beste eksemplet. Staten sørger for salg av sterk alkoholholdig drikke gjennom monopolet, et monopol som har bred politisk oppslutning. Det finnes liberalister som misliker Vinmonopolet, men sammenlignet med en forbudslinje er den statlige forretningsdriften en gigantisk suksess. Ingen seriøse aktører tar til ordet for forbud mot alkohol, i frykt for det illegale markedet.

Unge Venstre har i mange år frontet en liberalisering, eller regulering av markedet på for eksempel hasj. I moderpartiet har ungdomsorganisasjonen møtt stor motstand i mange år. Mange liberalere glemmer aldri Lars Sponheims kommentarer etter vedtak om lovlige utsalg for hasj. Unge Venstres kamp for liberalisering har vært viktig, og gir resultat.

–Flere rusmidler, som cannabis og LSD, er mindre skadelige enn alkohol. Vi mener at en del av de rusmidlene som i dag er forbudt, må reguleres på en annen måte og vil vurdere salg i kontrollerte former. Det sier Sondre Hansmark leder i Unge Venstre, til Aftenposten.no.

Unge Venstre-tankene får tilslutning fra sentrale tillitsmenn i partiet og i regjeringsapparatet. Det blir ikke egne cannabis-utsalg i overskuelig framtid, men på sikt vil mange politikere ta til fornuft fordi regulering av markedet er å gjøre rommet mindre for kriminelle aktører som tjener grovt med penger på forbudslinjen.

Venstre har landsmøte til helgen. Det er helt naturlig at det blir en fin debatt om ruspolitikk i samlingen i det liberale partiet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer