Ukategorisert

Mindre bruk av dødsstraff

For liberalister er det gode ideologiske argument mot dødsstraff.

Tall fra Amnesty viser en positiv trend mot dødsstraff. Bruken går ned i mer eller mindre tvilsomme regimer.

Tilsammen har 142 land avskaffet dødsstraff enten i lov eller praksis. 23 land gjennomførte henrettelser i 2017, ifølge Amnesty.

I 2017 fikk Amnesty vite om 55 rettskraftige dødsdommer som ble opphevet fordi de dømte viste seg å være uskyldige. Som oftest er det bare tilfeldigheter som fører til at en feilaktig dødsdom blir oppdaget, så de fleste går ut ifra at det er mange som venter på henrettelser for forbrytelser de ikke har begått.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer