Ukategorisert

Vil endre prikksystemet for bevillingsinnehaverne

Politikere fra KrF, Senterpartiet og SV vil endre prikksystemet for bevillingsinnehaverne av alkohol.

Det optimale er salg og skjenking av alkohol uten noen former for bevillinger, men dit kommer vi ikke i overskuelig framtid. Ingen a partiene på Stortinget arbeider aktivt for reell liberalisering av alkoholloven.

Olaug V. Bollestad, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson representanter for henholdsvis KrF, Senterpartiet og SV, har fremmet et representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte; ikke tolv.

Forslagsstillerne mener det vedtatte reaksjonsnivå er for lite strengt til å ha ønsket effekt, ifølge Stortinget.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer