Ukategorisert

Hvorfor vil ikke statsråden vurdere lovlig omsetning?

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, har fremmet et godt spørsmål i den ordinære spørretimen på Stortinget.

Vi vet svaret fra helseministeren, men fokus på regulering av markedet er positivt. Lovlig omsetning av narkotika gjør rommet for kriminelle aktører mye mindre.

Hele spørsmålet fra Per Espen Stoknes til helseminister Bent Høie:
«Miljøpartiet De Grønne vil rose regjeringen for å fastslå at rusmisbrukere trenger hjelp, ikke straff. De Grønne mener det er på høy tid at vi utreder ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler, som i dag er ulovlige. Fra regjeringens side understrekes det derimot at bruk og besittelse av narkotika fremdeles skal være ulovlig. Dette har blitt kritisert av flere. Hvorfor vil ikke statsråden at utvalget også skal vurdere lovlig omsetning som en mulig løsning?»

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.