Ukategorisert

Bør bli en bred pass-debatt på mange nivå

I deler av det politiske miljøet og i politiet, har debatten om pass levd i vel ett år. Etter at Christer Falck hadde mye styr i pass-byråkratiet kom det flere medieoppslag på de større nettstedene om saken.

I distriktene blir det vanskeligere for befolkningen å få tak i pass. Finnmark fylkesting har, ifølge Radio Nordkapp, krevd passkiosker ved alle lensmannskontorene, krav som ikke blir innfridd. Dermed blir det lange reiser på mange mil for at man skal fornye passet eller få pass for første gang.

Politidirektoratet mener kontor må ha et på forhånd bestemt volum av pass-søknader i året for at tjenestestedet skal få ny passkiosk, ifølge debatten fra Finnmark. I Finnmark er det få kontor som mottar så mange søknader hvert år.

Med den teknologiske utviklingen bør det bli enklere å få tak i pass for borgene, ikke vanskeligere. Mye tyder på at mange kommer til å få pass-utfordringen i tiden som kommer.

Roy Steffensen, stortingsrepresentant for FrP, har stilt justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) et skriftlig spørsmål. Steffensen lurer på om Wara vil gjennomgå prosessen med å få utstedt nye pass, med tanke på effektivisering og forenkling?

Tor Mikkel Wara bør svare ja på spørsmålet.

Mest lest

Arrangementer