Ukategorisert

Skatteinntektene øker

Sammenlignet med de to siste årene øker skatteinngangen i Norge.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skatteinngangen så langt i år, perioden januar til og med mars, er 249 milliarder kroner. Det er en økning sammenlignet med samme periode i 2016 og 2017.

Jo mer skatt som kommer inn, jo vanskeligere blir det for rødgrønne politikere å argumentere mot regjeringen. Det er Stortinget som vedtar den økonomiske politikken, men det er bred enighet om politikken på Stortinget. Dessverre.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer