Ukategorisert

Vil legalisere kasino i Norge

At FrP vil legalisere kasino i Norge er gammelt nytt, men Oslo FrP ønsker at helgens landsmøte skal vedta en resolusjon.

Resolusjonsforslaget, innstilt av landsstyret i FrP:
«Nordmenn er i dag storforbrukere av de utenlandske kasinotilbudene som finnes på internett. Norsk Tipping har ikke et interessant nok tilbud, og store pengesummer finner således veien ut av landet. I motsetning til våre nærmeste naboland (Sverige, Danmark, Finland, Tyskland) eksisterer det ikke lovlige kasinoer i Norge. Ved å tillatte og tilrettelegge for fysisk kasinovirksomhet i kontrollerte former, vil en andel av disse midlene kunne beholdes i landet og komme det norske folk til gode.

Dagens regjering med Frp i spissen har myket opp regelverket rundt proffboksing og pokerspilling. Nå bør man gå et skritt videre ved å tillate kasinodrift, gjerne etter den modellen som i dag praktiseres i Sverige. Her drifter statseide Svenska Spel fire godt regulerte kasinoer, som til sammen leverer jevne overskudd på mellom en halv og en milliard svenske kroner til staten hvert år. I Norge kunne for eksempel Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto stått for denne driften. Ved å få en økt andel av nordmenns spilleaktivitet inn i nasjonale, lovlige og regulerte former, vil man også lettere kunne drive en aktiv og virkningsfull bekjempelse av spillavhengighet og andre problemer relatert til pengespill.

Lokaliseringsmessig vil det være fornuftig å se til landets travbaner, hvor det er store bygningsmasser og publikumsarealer tilgjengelige som i dag er svært lite i bruk utover selve løpsdagene. Av økonomiske hensyn er man avhengig av å få mer aktivitet på disse arealene og en samlokalisering med kasinovirksomhet vil være en svært god bidragsyter i en slik sammenheng. Travanlegg med god beliggenhet og høyt publikumsgrunnlag, som for eksempel Bjerkebanen i Oslo, har allerede et etablert miljø for sport og spill samt høy administrativ kompetanse på området.

Landsmøtet vil:
• Liberalisere regelverket for pengespill i Norge innenfor kontrollerte former
• Tillate regulert fysisk kasinodrift i Norge
• Tilrettelegge for at fysisk kasinodrift kan samlokaliseres med publikumsanleggene på de av landets travbaner med tilstrekkelig kundegrunnlag for slik virksomhet»

FrP avholder landsmøte kommende helg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer