Ukategorisert

Vil legalisere kasino i Norge

At FrP vil legalisere kasino i Norge er gammelt nytt, men Oslo FrP ønsker at helgens landsmøte skal vedta en resolusjon.

Resolusjonsforslaget, innstilt av landsstyret i FrP:
«Nordmenn er i dag storforbrukere av de utenlandske kasinotilbudene som finnes på internett. Norsk Tipping har ikke et interessant nok tilbud, og store pengesummer finner således veien ut av landet. I motsetning til våre nærmeste naboland (Sverige, Danmark, Finland, Tyskland) eksisterer det ikke lovlige kasinoer i Norge. Ved å tillatte og tilrettelegge for fysisk kasinovirksomhet i kontrollerte former, vil en andel av disse midlene kunne beholdes i landet og komme det norske folk til gode.

Dagens regjering med Frp i spissen har myket opp regelverket rundt proffboksing og pokerspilling. Nå bør man gå et skritt videre ved å tillate kasinodrift, gjerne etter den modellen som i dag praktiseres i Sverige. Her drifter statseide Svenska Spel fire godt regulerte kasinoer, som til sammen leverer jevne overskudd på mellom en halv og en milliard svenske kroner til staten hvert år. I Norge kunne for eksempel Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto stått for denne driften. Ved å få en økt andel av nordmenns spilleaktivitet inn i nasjonale, lovlige og regulerte former, vil man også lettere kunne drive en aktiv og virkningsfull bekjempelse av spillavhengighet og andre problemer relatert til pengespill.

Lokaliseringsmessig vil det være fornuftig å se til landets travbaner, hvor det er store bygningsmasser og publikumsarealer tilgjengelige som i dag er svært lite i bruk utover selve løpsdagene. Av økonomiske hensyn er man avhengig av å få mer aktivitet på disse arealene og en samlokalisering med kasinovirksomhet vil være en svært god bidragsyter i en slik sammenheng. Travanlegg med god beliggenhet og høyt publikumsgrunnlag, som for eksempel Bjerkebanen i Oslo, har allerede et etablert miljø for sport og spill samt høy administrativ kompetanse på området.

Landsmøtet vil:
• Liberalisere regelverket for pengespill i Norge innenfor kontrollerte former
• Tillate regulert fysisk kasinodrift i Norge
• Tilrettelegge for at fysisk kasinodrift kan samlokaliseres med publikumsanleggene på de av landets travbaner med tilstrekkelig kundegrunnlag for slik virksomhet»

FrP avholder landsmøte kommende helg.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv