Ukategorisert

Vil ha større konsum på skjenkestedene

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal.

Det er den liberalistiske holdningen til alkoholpolitikk, ikke SVs tanker. Samtidig er tankene i det skriftlige spørsmålet fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren, interessant.

SV-representanten spør om differensiert alkoholpolitikk i Storbritannia har vært positivt? Det er vanskelig for liberalister å forsvare ulike konkurransevilkår, men at Wilkinson slår et slag for skjenkeplassene er positivt.

Hele det skriftlige spørsmålet:
«Mesteparten av norsk alkohol drikkes hjemme. Alkohol som drikkes på serveringssteder er bedre regulert og er i tillegg med å sikre norske arbeidsplasser. SV mener derfor det er bra for folkehelsen at alkohol i større grad drikkes på serveringssteder enn hjemme. Prisen er høyere på serveringssteder, men en differensiering av alkoholavgiften mellom salg i butikk og servering kunne bedret forskjellen. Storbritannia har slik differensiering.
Har det hatt en positiv effekt på drikkemønsteret?»

Tags:

Mest lest

Arrangementer