Ukategorisert

Bønder bør tjene penger på salg av produkt

Det er ikke flertall i Norge for betydelig omlegging av landbrukspolitikken. Det betyr skattefinansierte bevilgninger til bønder.

Aktørene i denne næringen er næringsutøvere og bør tjene penger på salg av produkt. Altfor mange av aktørene har gjort seg avhengige av skattefinansierte bidrag.

I dag har Landbruk- og matdepartementet mottatt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlags krav i forbindelse med Jordbruksforhandlingene 2018. Organisasjonene ønsker 1 830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst, i tillegg til milliardene som ligger i inneværende avtale. Kravet bør gi utfordrende forhandlinger mellom partene.

Staten legger frem tilbudet sitt den 4. mai. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 15. mai.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv