Ukategorisert

Bønder bør tjene penger på salg av produkt

Det er ikke flertall i Norge for betydelig omlegging av landbrukspolitikken. Det betyr skattefinansierte bevilgninger til bønder.

Aktørene i denne næringen er næringsutøvere og bør tjene penger på salg av produkt. Altfor mange av aktørene har gjort seg avhengige av skattefinansierte bidrag.

I dag har Landbruk- og matdepartementet mottatt Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlags krav i forbindelse med Jordbruksforhandlingene 2018. Organisasjonene ønsker 1 830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst, i tillegg til milliardene som ligger i inneværende avtale. Kravet bør gi utfordrende forhandlinger mellom partene.

Staten legger frem tilbudet sitt den 4. mai. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 15. mai.

Mest lest

Arrangementer