Ukategorisert

En fare for over 3 000 kroner i TV-skatt neste år

Alle med fjernsynsmottaker skal betale TV-skatt i Norge, skatt vedtatt av Stortinget.

Ettersom NRK har utvidet virksomheten kraftig, har giroene merket krinkastningsavgift økt år for år. I 2019 kan den samlede summen bli over 3 000 kroner. For mange er 3 000 kroner en liten sum, men satt sammen med andre skatter og avgifter begynner det å bli dyrt å være nordmann.

I det årlige brevet fra kringkastingssjefen til Kulturdepartementet, foreslår NRK at avgiften i 2019 skal øke med 75 kroner.

I statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt 45 kroner i økning av TV-skatten. Samtidig ble merverdiavgiften økt. Dette ga et krav for første termin, 1. januar 2018 til 30. juni 2018, på kroner 1 485,12.

Politikerne bør strupe inntektene til NRK, først og fremst gjennom lettelser i krinkastningsavgiften. Det statlige selskapet bør få færre kanaler, både på radio og TV. Redusert skattefinansiert virksomhet vil komme de kommersielle kanalene til gode.

At staten skal være én av de største konkurrentene til private aktører, bør være et tankekors for langt flere enn liberalister.

NRK kan i overskuelig framtid bli finansiert på andre måter enn gjennom lisens, for eksempel direkte over statsbudsjettet. Finansieringsmodeller over skattefinansierte budsjett demper ikke bekymringer over en gigantisk statlig mediekloss.

Mest lest

Arrangementer