Ukategorisert

Elektronisk stemmegivning i Finnmark

Én av de få fordelene med folkeavstemmingen i Finnmark om fylkessammenslåingen med Troms, er elektronisk stemmegivning.

Ettersom borgerne får gode muligheter til å stemme via internett, er det unødvendig å møte opp i valglokalet.

Befolkningen med stemmerett kan bruke stemmeretten på internett fra mandag 7. mai kl. 10:00 og helt fram til mandag 14. mai kl. 21.00. Den ordinære valgdagen er mandag 14. mai.

Liberaleren har i mange år vært for elektronisk stemmegivning, selv om også vi ser betenkeligheter med ordningen. Hemmelig valg er et prinsipp som må bli videreført, selv om velgerne avgir stemmer via internett.

Tags:

Mest lest

Arrangementer