Ukategorisert

Vil lovfeste retten til plass i SFO

Et nytt skritt mot heldagsskole i Norge?

Svaret på spørsmålet vil variere etter hvem som blir spurt. Det er ingen tvil om at en del politikere ønsker heldagsskole.

SV-representantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til lovendring som gir barn på 1.–4. trinn og 1.–7. trinn for barn med særskilte behov, en lovfestet rett til en plass i skolefritidsordningen.

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO, men ingen barn er sikret plass. Selv om det er et lovpålagt tilbud får kommuner stor frihet i organiseringen av tilbudet. Den tiden kan nærme seg slutten om SV får flertall for representantforslaget som har blitt fremmet.

Mest lest

Arrangementer