Ukategorisert

Stortinget har vedtatt DNS-blokkering

Blokkering stopper ikke spill hos selskapene i det norske markedet, men likevel har Stortinget vedtatt DNS-blokkering.

Mandag strammet Stortinget inn spillpolitikken ytterligere. Ett av de nye virkemidlene som politikerne ønsker er DNS-blokkering. At Stortinget gjennom vedtak ønsker stopp i omsetningen hos aktører med lisenser i andre land, er omtrent som å ønske sol og sommer 365 dager i året i hele Norge. Det er urealistisk, en illusjon.

Selskapene med lisenser driver lovlig, selv om aktørene ikke har fått politisk velsignelse av et flertall på Stortinget.

Fra Stortinget.no som beskriver mandagens vedtak:
«I forbindelse med Stortingets behandling av representantforslag om en mer ansvarlig spillpolitikk, ble det fattet et enstemmig vedtak om å be regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill, men slik at det kan gis mulighet for unntak for enkelte digitale spill som f.eks. «Pantelotteriet». Mot regjeringspartienes stemmer vedtok Stortinget å stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å innføre DNS-blokkering av nettsidene deres. Det ble bl.a. også vedtatt å be regjeringen få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører. Videre bes regjeringen vurdere sterkere begrensninger på reklame for lovlige pengespillaktører og å utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet.»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer