Ukategorisert

Henrik Asheim ønsker skattedebatt

Det er naturlig at Høyres finanspolitiske talsperson legger opp til skattedebatt med spørsmål til Arbeiderpartiet om hva skattenivået bør være.

Henrik Asheim har i dag sendt ut et leserinnlegg med følgende spørsmål: Hvor mye skal skattene økes, Ap?

Bakgrunnen for spørsmålet er 1. mai-talen til Jonas Gahr Støre, en tale der skatt var ett av flere tema.

Etter at Erna Solberg ble statsminister og FrP ble et regjeringsparti, har skatter og avgifter blitt senket med vel 24 milliarder kroner; en sum både Høyre og FrP markedsfører med glede. 24 milliarder kroner er lite sammenlignet med hva som blir tatt inn i skatter og avgifter, men det er bedre med lettelser enn økning av skattenivået.

På Stortinget er det bred politisk enighet mellom de største partiene i økonomisk politikk. Det er nyanser som skiller partiene, men skatt er ett av spørsmålene der skillelinjene er synlige.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mest lest

Arrangementer