Ukategorisert

Norske avgifter gjør at bedrifter får ulike konkurransevilkår

Norske politikere bruker avgifter for å finansiere velferdsstaten og for å regulere forbruk. Det finnes en del eksempel på mislykket avgiftspolitikk vedtatt av Stortinget.

Den norske staten tar så mye i avgifter og moms at det utgjør mer enn varen koster i Sverige. Det skaper norsk jubel i Sverige, ifølge VG.

På grunn av de norske avgiftene øker grensehandelen. At personer handler på tvers av landegrenser bør være uproblematisk, men på grunn av den norske politikken får næringsaktører i Norge dårlige konkurransevilkår sammenlignet med bedrifter i nabolandet til Norge.

Ulike konkurransevilkår er problematisk!

Mest lest

Arrangementer