Ukategorisert

Du får ikke redusert skatt om du aldri er syk

Krinkastningsavgiften er en skatt på lik linje med andre skatter, men i motsetning til mange av de andre inntektene til politikerne går disse pengene til NRK.

Det pågår en debatt, blant annet på VG, om det skal bli lavere krinkastningsavgift på grunn av streiken i NRK. Lite tyder på at skattebetalerne får tilgodelapp fra lisensavdelingen. Skatter og avgifter er innrettet slik at borgerne må betale det politikerne har vedtatt, uansett forbruk av de skattefinansierte ordningene.

Personer som aldri er syke eller som ikke har barn, må betale etter det samme prinsippet som dem som benytter skattefinansierte ordninger. Det finnes en god løsning som gir større frihet over egne penger, nemlig betydelig kutt i skatter og avgifter. Om det skjer? Nei! Politikerne liker å styre med penger, masse penger.

En stor del av befolkningen savner ikke programtilbudet NRK vanligvis gir, ifølge en undersøkelse M24 viser til. Mange av disse betaler skatt, altså krinkastningsavgift, for noe de aldri benytter eller benytter i liten grad. Rettferdig? Overhode ikke!

Mest lest

Arrangementer