Ukategorisert

Bensinavgiftene viser likhetene i norsk politikk

Når et parti er i opposisjon kommer det ofte klager fra partiet på bensinprisene. Når partiet er i regjeringen blir avgiftspolitikken til Stortinget forsvart.

Eksemplene er Senterpartiet og Fremskrittspartiet, hentet fra Dagbladet.no.

Stortinget avgjør ikke bensinprisene i Norge, men Stortinget fastsetter avgiftene. Norge har også på dette området avgifter som sørger for betydelige kostnader for forbrukerne.

Politikerne bruker avgifter for å regulere forbruk, men også for å finansiere en stor offentlig sektor. Avgifter fra bil, inkludert avgifter på bensin, er viktige inntektskilder for Stortinget i finansieringen av velferdsstaten.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami