Ukategorisert

Forskjellbehandling i rettssystemet

Et godt skriftlig spørsmål, i alle fall for debatten, fra SVs Petter Eide til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

SV-representanten har stilt spørsmål til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Eide vil vite hva statsråden vil gjøre for å unngå at menn og kvinner systematisk dømmes ulikt?

Eide bruker oppslag fra Dagbladet som eksempel for det skriftlige spørsmålet, oppslag som viser at menn straffes hardere enn kvinner for promillekjøring.

Hele spørsmålet, hentet fra Stortinget.no:

Tor Mikkel Wara har ikke besvart det skriftlige spørsmålet, men svaret kommer og blir publisert på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer