Ukategorisert

Skattedebatt i Stortinget, muligens en debatt for spesielt interesserte

På mandag skal Stortinget debattere og votere over et representantforslag fra SV om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen.

Innstillingen fra et flertall i Næringskomiteen, viser at et flertall i komiteen ønsker at regjeringen skal utarbeide en NOU der forutsetningen er at konkurransekraften til næringen ikke skal svekkes.

En utredning i form av en NOU innebærer en bred gjennomgang av konsekvensene av ulike skatteforslag.

Det er i innstillingen ikke flertall for SVs forslag om produksjonsavgift på laks og ørret.

Det er for liberalister spesielt at det finnes politikere som ønsker høyere skatt i en konkurranseutsatt næring med store investeringsbehov. Norsk næringsliv sliter i konkurransen med utenlandske bedrifter når skatte- og avgiftstrykket blir for høyt. Eksemplene om sukkeravgiften er gode eksempel fra nyere tid. Uten et betydelig antall private bedrifter er det umulig for sosialdemokratiske politikere å opprettholde velferdsstaten.

Debatten om økt skatt for oppdrettsnæringen har pågått over mange år. Mange kommunepolitikere mener kommunene får for lite igjen for områdene som har blitt satt av til oppdrett.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
  Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?