Ukategorisert

Skattedebatt i Stortinget, muligens en debatt for spesielt interesserte

På mandag skal Stortinget debattere og votere over et representantforslag fra SV om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen.

Innstillingen fra et flertall i Næringskomiteen, viser at et flertall i komiteen ønsker at regjeringen skal utarbeide en NOU der forutsetningen er at konkurransekraften til næringen ikke skal svekkes.

En utredning i form av en NOU innebærer en bred gjennomgang av konsekvensene av ulike skatteforslag.

Det er i innstillingen ikke flertall for SVs forslag om produksjonsavgift på laks og ørret.

Det er for liberalister spesielt at det finnes politikere som ønsker høyere skatt i en konkurranseutsatt næring med store investeringsbehov. Norsk næringsliv sliter i konkurransen med utenlandske bedrifter når skatte- og avgiftstrykket blir for høyt. Eksemplene om sukkeravgiften er gode eksempel fra nyere tid. Uten et betydelig antall private bedrifter er det umulig for sosialdemokratiske politikere å opprettholde velferdsstaten.

Debatten om økt skatt for oppdrettsnæringen har pågått over mange år. Mange kommunepolitikere mener kommunene får for lite igjen for områdene som har blitt satt av til oppdrett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer