Ukategorisert

Sykelønnsordningen bør ikke være hellig

Sykefraværet i Norge koster 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter, ifølge Virke.

Virke jobber naturligvis for at politikerne skal endre sykelønnsordningen. I et eventuelt verdensmesterskap i sykefravær bør ikke Norge vinne. Seieren koster rett og slett for mye penger!

LO jobber for at Stortinget ikke skal svekke ordningen, et arbeid Landsorganisasjonen i Norge har gjort på en god måte så langt. Det er oppsiktsvekkende få politikere som ønsker å begrense kostnadene. Eller penger til sykelønn bruker politikere til å kjøpe oppslutning ved valg, Ulempen er at det blir mindre lønnsomt å jobbe, og arbeidstakerne må betale skatter og avgifter for å opprettholde en svært kostbar ordning.

Én av ulempene med en oljedopet økonomi, er mangelen på tøffe prioriteringer. Politikerne vegrer seg for å støtte forslag som kan bety tap av velgere ved valg.

Mest lest

Arrangementer