Ukategorisert

Kraftig nedgang i bruken av lokale folkeavstemminger

Ikke uventet falt tallet kraftig på lokale folkeavstemminger i 2017 sammenlignet med 2016.

Det er kommunereformen som har æren eller skylden for at velgerne fikk økt innflytelse gjennom rådgivende folkeavstemminger i 2016.

I 2017 ble det avholdt åtte lokale folkeavstemminger, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Å arrangere en rådgivende folkeavstemming gir få ulemper, bortsett fra kostnadene knyttet opp mot avstemmingen. Økt interesse for politikk og for det politikere foretar seg, er utvilsomt en fordel. Det er ikke sikkert troen på politikere og offentlig sektor ville vært så stor om borgerne visste mer om hva som skjer i de folkevalgte organene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer