Ukategorisert

Jubileum for Barn av Jorden

Prosjektet var unikt og fred var i tankene da Simon Flem Devold samlet barn fra hele verden på Nordkapp-platået i Finnmark for 30 år siden.

Barn av Jorden lever i beste velgående, først og fremst gjennom Barn og Jordens Pris som blir delt ut hvert år på Nordkapp. I formiddag ble prisen for 2018 overrakt «Sea and Sun», en stiftelse som driver humanitært arbeid for barn og unge på Filippinene.

Prisen består av et pengebeløp på 150 000 kroner, penger «Sea and Sun» skal bruke på å fylle en container med utstyr fra Norge der medisinsk utstyr blir prioritert,

Nordkapp-aktørene kunne med fordel markedsført Barn av Jordens Pris mer enn det som blir gjort. Frivillig, privat og humanitært arbeid pakket inn i fredstanken, er vakkert budskap.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!