Ukategorisert

Canada legaliserer marihuana

Både tilhengere og motstandere kommer til å følge med på Canada når personer over 18 år får kjøpt marihuana på lovlige utsalg.

Det har lenge, i et par år, vært kjent at Canada kommer til å liberalisere dette politikkområdet ytterligere. Medisinsk bruk av marihuana har vært tillatt i mange år, men et politisk flertall sørger for at Canada blir det første G7-landet som legaliserer marihuana.

Det gjenstår fortsatt å se hva vedtaket betyr i praksis, men det ligger an til statskontrollert salg. Én modell med statskontrollert salg som nordmenn kjenner godt, er Vinmonopolet.

På mange av områdene prøver politikerne å regulere markedet. Innenfor ruspolitikk er Vinmonopolet det beste eksemplet. Staten sørger for salg av sterk alkoholholdig drikke gjennom monopolet, et monopol som har bred politisk oppslutning. Det finnes mange liberalister som misliker Vinmonopolet, men sammenlignet med en forbudslinje er den statlige forretningsdriften en gigantisk suksess. Ingen seriøse aktører tar til ordet for forbud mot alkohol, i frykt for det illegale markedet.

Vedtaket i Canada er bekjempelse av kriminalitet ettersom rommet for kriminelle aktører blir mindre. For liberalister er friheten viktig, retten til å putte hva som helst i egen kropp. Dessuten bør politikerne likestille rusmidler, og vedtaket i Canada reduserer konkurransefortrinnet alkohol har.

En liberal ruspolitikk er god ruspolitikk, og politikken blir aldri for liberal!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer