Ukategorisert

Statsbudsjettforslaget for 2019 bør inneholde reduserte avgifter

Det er ganske utrolig at norske politikere som bør være opptatte av norske bedrifter og arbeidsplasser, sender innbyggere til utlandet for handel på grunn av avgifter.

Statistisk sentralbyrå har lagt frem nye tall for grensehandelen. Nordmenn bidrar med milliarder av kroner over grenser, trolig på grunn av avgifter vedtatt av Stortinget.

Politikerne bruker avgifter for å regulere forbruk og for å finansiere velferdsstaten. Norge har et høyt nivå på avgifter og nivået er høyt uansett regjering eller stortingsflertall.

Hovedorganisasjonen Virke mener at den økte grensehandelen hovedsakelig skyldes den økte sukkeravgiften, ifølge NRK.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 bør være et skippertak for reduserte avgifter i Norge, et avgiftsnivå som sørger for at norske butikker kan konkurrere med butikker i utlandet.

Mest lest

Arrangementer