Ukategorisert

Nordkapp kan bli Norges nye rike kommune

Johan Castberg-prosjektet ble vedtatt av Stortinget mandag kveld.

Johan Castberg er den tredje feltutbygging i Barentshavet, av det hittil største norske oljefeltet i havområdet.

Forventede utvinnbare oljereserver for Castberg-feltet er beregnet til 88,7 millioner standard kubikkmeter (Sm3), eller 558 millioner fat olje. Planlagt produksjonsstart er 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år. Totale, forventede investeringer til utbygging av Castberg-feltet er 47,2 milliarder 2017-kroner. Forventet nåverdi før skatt med syv prosent realrente er beregnet til 74,2 milliarder 2017-kroner. Utbyggingen er lønnsom ved oljepriser på over 31 dollar per fat.

Det er slike prosjekt som gjør at Stortinget kan bruke så mye penger på alt mellom himmel og jord. Hvert prosjekt er som en stor Lotto-gevinst for politikerne. Hva som skal skje med budsjettene når oljeeventyret er over, er det få som prater høyt om.

I Castberg-prosjektet ønsker Stortinget, at regjeringen skal påse at oljen fra neste felt i Barentshavet skal ilandføres til Veidnes i Nordkapp sammen med Castberg-oljen. Med dagens system i kommunene, blant annet med eiendomsskatt, kan pengene renne inn i kommunekassa i Nordkapp. Om det blir nye, store felt foruten Castberg i Barentshavet, er vanskelig å vite; men stortingsflertallet med Arbeiderpartiet i spissen er sikre på at olje i Barentshavet skal gi store lokale ringvirkninger.

Mindretallet i Stortinget har vært kritisk til at lisenspartnerne har inngått kontrakter før det endelige vedtaket ble gjort. Det er faktisk et godt poeng, et poeng som bør gjelde på alle av områdene der politikerne har det siste ordet.

Mest lest

Arrangementer