Ukategorisert

En sosialdemokrat som ønsker fritak for eiendomsskatt

Som politiker var hun kjent for ønsket om skatter og avgifter, men som stortingspresident fikk vi høre henne snakke mindre om økonomisk politikk.

Kirsti Kolle Grøndahl ønsker at alle fredete kulturminner automatisk må få fritak for eiendomsskatt. Det har hun skrevet i et leserinnlegg.

Leserinnlegget er fra Stiftelsen Norsk Kulturarv, en stiftelse med Kirsti Kolle Grøndahl som styreleder.

–Norsk kulturarv har ikke noen mening om det generelle skattenivået i Norge. Vi finner det imidlertid rimelig at fredete og verneverdige kulturminner får lette i eiendomsskatten, ifølge leserinnlegget.

Det enkleste, det beste og mest rettferdige, er at alle slipper å betale eiendomsskatt. Reduserte inntekter betyr at politikerne må foreta tøffere prioriteringer, noe som bør bety klarere grenser for politikk i kommunesektoren.

Mest lest

Arrangementer