Ukategorisert

Økt skatteinngang i Norge

For politikere som ønsker skattefinansierte ordninger, er det hyggelig lesing at skatteinngangen øker.

Det er også økte inntekter på skatt på utvinning av petroleum.

Statistisk sentralbyrå melder om en økning i skatteinngangen på 3,7 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor.

I perioden januar til og med mai kom det inn 426 milliarder kroner i skatt. Det er mye penger, så mye at skattedebattene blant politikerne viser at politikere er uenige om små beløp.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. Med dagens skattenivå er offentlig sektor inne på nesten alle områdene.

Statistisk sentralbyrå skiller i statistikkene mellom skatter og avgifter, men for liberalister er også avgifter skatt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer