Ukategorisert

Skei Grande mottok rapport om Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har mottatt rapporten «Evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis» fra Oslo Economics.

Oslo Economics vurderer enerettsaktørenes spillporteføljer, markedsføring og organisering med hensyn til om dagens praksis bidrar til å nå målet om å kanalisere spillere, og begrense negative sosiale konsekvenser av pengespill. Rapporten vurderer også de EØS-rettslige rammene for dagens enerettsmodell. I regjeringen mener man rapporten gir et solid faktagrunnlag for det videre arbeid med spillpolitikken.

Innad i regjeringen er det delte meninger om spillpolitikken. Formynderne i Høyre ønsker en proteksjonistisk spillpolitikk, mens FrP og Venstre vil regulere markedet slik flere andre land har gjort.

Mest lest

Arrangementer