Ukategorisert

En kommune som krever inn eiendomsskatt er i utgangspunktet blakk

Oslo som lar en stor del av befolkningen betale eiendomsskatt, bør ha skrapet kommunekasse. Er kassa omtrent tom, skal det ikke være penger til storslått feiring av statusen som europeisk miljøhovedstad.

Det er satt av 118 millioner kroner til feiringen av statusen som europeisk miljøhovedstad. 118 millioner kroner er mye penger, selv i hovedstat-sammenheng.

NRK har publisert en artikkel som beskriver hva Oslo kommune skal bruke pengene til. Sekretariatet skal blant annet bruke 19 millioner kroner. Det er mer penger enn det går til sentraladministrasjoner i norske kommuner.

Skatt er verdispørsmål!
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Uansett økonomisk situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter. Å redusere eiendomsskatten i Oslo blir vanskelig når politikere svir av 118 millioner kroner på en storslått markering.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. Gjennom eiendomsskatt får lokalpolitikere gjøre prioriteringer som i utgangspunktet bør ligge til borgere. Det er tvilsomt at mange i Oslo vil bruke fire millioner kroner, blant annet på utarbeidelse av engelskspråklig magasin.

Neste år er det kommunevalg i Norge!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer