Ukategorisert

Avgifter gjør Norge til et kostbart land

Norge hadde det tredje høyeste prisnivået i Europa i 2017, ifølge nye tall fra Eurostat. Island og Norge skilte seg ut med et spesielt høyt prisnivå på alkohol og tobakk, melder Statistisk sentralbyrå.

Stortinget bruker avgifter for å finansiere velferdsstaten, men også for å regulere forbruket. Om det er smart å bruke avgifter for å regulere forbruket er en evigvarende diskusjon.

EFTA-landene Island, Sveits og Norge hadde i 2017 Europas høyeste prisnivå for varer og tjenester til konsum i husholdningene, viser tallene som nylig ble publisert av EUs statistikkontor Eurostat og i statistikken Prisnivå på varer og tjenester. Prisnivået i de tre landene var henholdsvis 66, 59 og 43 prosent over det gjennomsnittlige prisnivået i de 28 EU-landene

Et flertall av landene på Balkan kom ut med de laveste prisnivåene i undersøkelsen. Makedonia og Bulgaria hadde for eksempel prisnivå på omkring det halve av gjennomsnittet i EU.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer