Ukategorisert

Ti prosent av befolkningen grøsser på tanken på homofile menn

Norge liker å fremstå som et liberalt og åpent land, men en betydelig del av befolkningen har illiberale holdninger; illiberale holdninger som dreier seg om andre ting enn innvandring, og skatter og avgifter.

Holdningsundersøkelsen, utført av Bufdir på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, viser utdaterte holdninger hos mange borgere.

Én av seks menn ville ha flyttet seg for å skape større avstand til en homofil mann, hvis de kom tett på. 20 prosent av menn er negative til at homofile menn holder hender i offentligheten, ifølge Regjeringen.no.

Å være liberal i det offentlige rom og i debatter er viktig, viktig for å påvirke personer som har utdaterte holdninger overfor lhbtiq-personer.

Mest lest

Arrangementer