Ukategorisert

Turneringspoker er ikke et lotteri

Oslo tingrett slår fast at turneringspoker er ikke et lotteri, en kjennelse påtalemyndighetene har anket saken inn for lagmannsretten.

Blir dommen stående kan den få store konsekvenser for det norske pokermiljøet, ifølge Pengespill.com.

Poker bør ikke være underlagt lotteribestemmelsene. Staten bør behandle poker på samme måte som for eksempel sjakk og bridges. Poker er et ferdighetsspill, enkelt og greit.

For oss som er svært liberale og som vil avvikle lotterilovgivningen, er frihet det viktigste. Om folk vil bruke friheten på lykkespill eller ferdighetsidrett, bør være klinkende likegyldig. Debatten om ferdigheter vanskeliggjør den ideologiske debatten, om retten til å bestemme mest mulig over eget liv.

Mest lest

Arrangementer