Ukategorisert

Økologisk jordbruk

Uansett stortingsflertall og uansett regjering, er økologisk jordbruk viktig for politikerne.

I vår la regjeringen frem en nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Strategien minner om andre målsettinger for denne delen av jordbruket, laget av andre regjeringer.

Hvorfor skal politikerne for enhver pris vedta skattefinansierte satsinger med jevne mellomrom?

I utgangspunktet bør produksjon og forbruk av matvarer være helt uten politisk styring, og helt uten målsetninger fra regjeringen og Stortinget. La hver enkelt aktør og forbruker få foreta valg, uten at staten skal påvirke valgene.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
    Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.