Ukategorisert

Ber nettbrukere støtte kampen for trygg abort

Amnesty har igangsatt en nettkampanje for å legalisere abort i Argentina.

I Argentina er abort forbudt, med noen få unntak. Et forbud mot abort fører til at kvinner og jenter, som av ulike årsaker ikke vil eller kan gjennomføre en graviditet, blir tvunget til å sette liv og helse i fare, utfordringer for alle landene som har en svært restriktiv politikk på dette området.

Amnesty ønsker lovendring, lovendring som sørger for at argentinske kvinner og jenter får tilgang til trygg og lovlig abort. Du kan støtte saken ved å signere aksjonen.

Mest lest

Arrangementer