Ukategorisert

Variasjon i bruk av cannabis blant ungdommer i kommuner

Det er relativt store variasjoner i bruk av cannabis blant ungdommer, ifølge tall Kommunal Rapport har hentet ut fra Ung Data-undersøkelsen.

Det er mye som innvirker på bruk av rusmidler, også bruk av cannabis. Byråkrater trekker gjerne frem sosialhjelp og saker i barnevernet i forklaringen på bruk av rus.

Tallene viser at Hemnes er på topp i bruk av cannabis blant elever. I Oslo svarte 3,7 prosent av ungdomsskoleelevene at de brukte cannabis i fjor, mens andelen er på 3,9 prosent i Bergen og 3,6 prosent i Trondheim.

Skribentens første tanke da tallene dukket opp, er at grunnskoleelever og rus er like unaturlig som bil og alkohol. Det er muligheter nok til rus i løpet av livet, at det skal være unødvendig med rusmidler i så ung alder. Foreldre og foresatte har et betydelig ansvar!

Skribentens andre tanke er at vi har en utrolig mislykket narkotikapolitikk der ulovlige rusmidler er lett tilgjengelig. Dagens narkotikapolitikk hjelper kriminelle aktører og kan ødelegge for ungdommer, og det er deprimerende.

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.

Verdt å få med seg