Ukategorisert

Mange i Norge tror norske utøvere jukser

46 prosent av dem som ble spurt i undersøkelsen til Dagbladet tror ikke norske utøvere er rene.

Det er faktisk et høyt tall, basert på antall dopingsaker i Norge. Selv om norsk idrett utnytter smutthullene i internasjonale regelverk, har vi samlet sett få opplagte dopingsaker de siste årene.

Undersøkelsen viser at de eldste har størst tiltro til de norske utøverne.

Mye tyder på at antidopingbevegelsen aldri vinner kampen mot jukserne. Når ordet jukserne brukes, er det fordi Liberaleren forsvarer eiendomsrettighetene; at eieren av en idrettskonkurranse bestemmer reglene. Hvis regelen er at doping er ulovlig, er det ulovlig i den aktuelle konkurransen.

Prinsipielt og privat skal hvert menneske få putte hva som helst i egen kropp, så fremst handlingen er basert på fravær av tvang.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
    Det retoriske trikset "motte and bailey" er ikke så kjent, men populært i bruk. Kunnskap er makt!
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
    Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.