Ukategorisert

Har Norge kontroll på hva skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan?

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, med skriftlig spørsmål til utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Leirstein ønsker svar på om Norge har kontroll på hva norske skattebetaleres penger blir brukt til i Sør-Sudan?

Bakgrunnen for spørsmålet er oppslag på BBC om at Sør-Sudan skal bruke betydelig med penger på biler til medlemmene av parlamentet.

Det skjer litt for sjelden at stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene stiller spørsmål til regjeringen. Selv om Høyre, FrP og Venstre utgjør regjeringen, bør partienes stortingsrepresentanter være på vakt.

Nikolai Astrup har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
    Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
  • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
    Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?