Ukategorisert

Flere kjøper tobakksprodukt andre plasser om prisene øker

Ved å øke prisen på røyk og snus med ti prosent reduseres forbruket med 3,5 prosent. Det viser en analyse fra Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge Dagens Medisin.

En lignende analyse fra 2007 viste at 10 prosent økning i prisen ga 4,5 prosent reduksjon i forbruket.

Analysen baserer seg på ulike kilder og skiller mellom salg og forbruk. Med høyere pris reduseres salget i Norge mer enn forbruket fordi flere handler i utlandet. Likevel påvirkes også det totale forbruket. Helseøkonom Hans Olav Melberg understreker at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til analysen.

Det vi vet og ser på tallene fra grensehandel, er at mange nordmenn kjøper tobakksprodukt i nabolandene på grunn av de høye norske avgiftene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer